Dziesięć najważniejszych wartości Euromotion

W Euromotion jesteśmy dumni, że możemy pozytywnie wpływać na świat, który nas otacza. Każdy z naszych pracowników podziela niżej opisane wartości. Nasza działalność i sposób w jaki pracujemy są oparte na zasadach etycznych zawartych w książce Jacques Benoit.

 

1. Zasada niedyskryminacji: pracujemy w zgodzie z szeroko pojętą zasadą niedyskryminacji. Wszystkich kandydatów uważamy za równych sobie. Zarówno my, jak i nasi klienci, rozpatrujemy kwalifikacje kandydatów nie uwzględniając następujących elementów: pochodzenie, płeć, sytuacja rodzinna, ciąża, wygląd zewnętrzny, nazwisko, stan zdrowia, niepełnosprawność, cechy genetyczne, obyczaje, orientacja lub tożsamość płciowa, wiek, poglądy polityczne, udział w związkach zawodowych, przynależność do grupy etnicznej, kraj, czy religia. Jeżeli jeden z naszych klientów nie podziela naszych wartości, w tym przypadku kończymy współprace. 

 

2. Wynagrodzenie: otrzymujemy wynagrodzenie tylko ze strony naszych klientów (szpitali,klinik, itp.). Płacą nam oni za rekrutacje odpowiednich kandydatów. Nigdy nie będziemy wymagać zapłaty od kandydatów. 

 

3. Konkurencja: respektujemy zasady uczciwej konkurencji, rekrutujemy jedynie na terenie Europy. Nigdy nie rekrutujemy kandydatów zrekrutowanych przez naszą konkurencje. Ponadto, w naszej umowie nie ma klauzuli wyłączności. Jeśli nie zostaliśmy wybrani, oznacza to, że nie byliśmy najlepsi.

 

4. Integracja: towarzyszymy naszym kandydatom we wszystkich procedurach administracyjnych we Francji. Co trzy miesiące organizujemy spotkania ze wszystkimi kandydatami, które mają na celu pomoc w poznaniu nowych osób w nowym kraju. 

 

5. Poufność: szanujemy poufność w kontaktach między naszymi klientami i kandydatami. Zanim umieścimy klienta na naszej liście referencyjnej, zawsze pytamy o zgodę. 

6. Przejrzystość: jednym z naszych priorytetów jest przejrzystość relacji, pod każdym względem. Gwarantujemy poszanowanie terminów i naszych zobowiązań. Kontaktujemy się natychmiast w przypadku jakichkolwiek problemów. 

 

7. Informacje: gwarantujemy przekaz jedynie sprawdzonych informacji.​

 

8. Wymiany zawodowe: chcemy promować wymianę zawodową i międzynarodową. Nie chcemy w żadnym wypadku zakłócić równowagi demograficznej pomiędzy krajami. Rekrutujemy przede wszystkim osoby, które chcą zdobyć doświadczenie zawodowe za granicą w określonym czasie (od 3 do 10 lat), aby następnie wrócić do swojego kraju i podzielić się zdobytym doświadczeniem. 

 

9. Zrównoważony rozwój: promujemy elektroniczną wymianę danych. ​

 

10. Pomoc rodzinie: współpracujemy z innymi firmami, aby znaleźć pracę dla współmałżonka/-ki.

11. Zaangażowanie społeczne: Każdego roku, od 1 dnia naszego istnienia ofiarujemy część naszych zysków stowarzyszeniu "A Chacun Son Cap". To stowarzyszenie umożliwia małym dzieciom chorym na białaczkę, uciec na kilka dni nad morze z dala od choroby. Aby dokonać wpłaty dla tego stowarzyszenia, kliknij tutaj.

 

Poznajmy się!

„Jesteśmy agencją specjalizującą się w rekrutacji personelu medycznego, a naszym celem jest świadczenie najlepszych usług naszym klientom i kandydatom. Nasze wartości to zaufanie, szczerość i życzliwość. Czekamy z niecierpliwością na współpracę i pomoc w realizacji Państwa planów!”

Kontakt

Cédric Desmoulins, Założyciel i Dyrektor Euromotion Medical

Contact

@: nicetomeetyou@euromotion.care

T. : 09 80 80 14 18

Skype : euromotion.medical

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle